Vondst melden

Heeft u bij toeval of als amateurarcheoloog een archeologische vondst gedaan in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe? Dan kunt u deze vondst melden en laten determineren bij het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Ontstaan NAD Nuis

Heb jij zelf iets gevonden en denk je dat dit een archeologische vondst is, aarzel niet en leg het voor aan de beheerders van het NAD om na te gaan wat het is en hoe oud het is. Mogelijk kunnen zij zelfs in overleg met jou een specialist of een onderzoeker ernaar laten kijken.

Archeologische vondsten zijn sporen uit het verleden die iets vertellen over de geschiedenis van de plek waar ze gevonden zijn. De aangetroffen locaties en gevonden objecten kunnen het onderwerp zijn van verder onderzoek, waaraan de informatie over eerdere vondsten een bijdrage kan leveren. Daarom bestaat een meldingsplicht voor archeologische vondsten:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/archeologische-vondsten-melden

Eigendom vondsten

Vondsten blijven altijd eigendom van de vinder en grondeigenaar. Gegevens over de vondstlocatie worden niet openbaar gemaakt door het NAD en enkel gebruikt bij wetenschappelijk archeologisch onderzoek.

Gaat het om een metaalvondst? Dan kunt u deze ook melden bij Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), een organisatie die zich bezighoudt met het determineren en registreren van archeologische metaalvondsten die door particulieren zijn gedaan:

https://portable-antiquities.nl/pan/#/public