Vondst van de maand: november 2022

De vondst van de maand is terug! Deze keer gaat het om twee potjes uit verschillende windrichtingen, die elkaar in het Drentse Noordbarge ontmoet hebben. 

Eerder deze maand kregen we de een vraag vanuit het Drents Museum over een potje dat daar in bruikleen was. Het potje zou gemaakt zijn in 'typisch zuidelijke stijl', maar het was nog niet helemaal duidelijk waar dit op gebaseerd was. Bij het uitzoeken van de vondstgegevens kwamen we een tweede potje tegen, dat van precies dezelfde plek afkomstig is, maar deze zou dan weer typisch noordelijk zijn. De potten zijn op elkaar gevonden, ondersteboven in een diepe paalkuil, samen met een aantal keien. Mogelijk gaat het om een offer.

Beide potjes dateren uit de vroeg-Romeinse tijd, en zijn van noordelijke vorm. De wandversiering komt echter uit het repertoire van de 'Rijnwezer-Germanen'* en heeft dus een duidelijk zuidelijke invloed (d.w.z. uit het huidige Oost-Nederland). In Noordbarge, waar het potje gevonden is, kwamen deze aardewerkstijlen elkaar tegen. De opgraving Noordbarge is nog niet volledig uitgewerkt, dus er liggen zeker nog kansen voor toekomstig onderzoek.     

* Het potje met de RWG-versiering op de foto links  (RWG-aardewerk: Rijn-Weser-Germaanse keramiek; in Midden- en Zuid-Drenthe, maar ook invloed op kustgebied; kenmerkend voor Oost-Nederland en Midden-West-Duitsland)